ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

- Σε εγγραφές από 1 Μάιου έως 15 Ιουνίου για το επόμενο σχολικό έτος,
έκπτωση 10%.
- Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων έως 31 Οκτώβριου κάθε
σχολικού έτους, έκπτωση 10%.
- Έκπτωση 10% παρέχεται στο πρώτο και το δεύτερο μέλος της ίδιας
οικογενείας.
- Σε περίπτωση φοίτησης τριών ή παραπάνω μελών της ίδιας οικογένειας το
μέλος που φοιτά στην χαμηλότερη βαθμίδα είναι δωρεάν και όλα τα υπόλοιπα
μελή έχουν έκπτωση 10% το καθένα.